S.E.Ç. Politikamız

S.E.Ç. Politikamız

Enerji santralleri montajı ve bakımı faaliyetleri ile yedek parça satışı alanında faaliyet göstermekte olan firmamız, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim sistemi doğrultusunda SEÇ politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.  

• Önceden tedbir alarak İSG ve çevre risklerini ortadan kaldırmak yada en alt seviyeye indirerek kaza ve yaralanma ve çevresel kirlenmeyi önlemek,  

• Çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak amacıyta tüm faatiyetterde etkin bir atık yönetim modeli uygulamak,  

• Tüm faatiyetterde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,  

• Yürürlükte bulunan İSG ve çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,  

• İSG ve çevre bakış açısına sahip çalışanlar ile birtikte sürdürülebilir bir entegre yönetim sistemi uygulamak ve sürekli iyileştirmek.

phenazopyridin diagnos gastritisgravid.site phenazopyridin temperatur